Retningslinjer for tidligere Sør-Trøndelag Fylkeskommune