t:kort på tog

Med periodebillett som kun er gyldig i sone A (tidligere Stor-Trondheim) eller Ungdomsbillett kan du også bruke t:kort på lokaltog mellom Hommelvik og Ler. 

Om du har en helt ny periodebillett må denne startes opp ved å registreres på en kortleser enten om bord i en buss eller på kortleser som står ved NSB sitt kundesenter på Trondheim sentralstasjon.

Merk at det kun er billett på t:kort (ikke AtB Mobillett) som kan benyttes på tog.