Samtykke

Samtykke til behandling av personopplysninger

Jeg samtykker til at AtB AS kan behandle mine personopplysninger som beskrevet under Personvern.

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

Dersom samtykket trekkes tilbake vil kortet bli anonymt, noe som blant annet kan innebære at jeg ikke kan få gjenskapt (rekonstruert) innholdet på kortet dersom jeg mister det.

Når den som reiser er over 15 år, skal vedkommende selv gi samtykke til behandling av personopplysninger. Betaler vil da kun få tilgang til abonnementsstyring, fakturaarkiv og lignende, og ikke til reisedata som er lagret i tilknytning til dette reisekortet.

Tilbud og informasjon

Jeg samtykker i tillegg til å motta informasjon fra AtB AS som er relevant i forhold til mitt kundeforhold basert på min bruk av kortet. Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta tilbud og informasjon, kan jeg når som helst gi beskjed om dette.