Personvern ved registrert t:kort

Behandling av personopplysninger – registrerte kort

Med t:kortet reiser du med elektronisk billett i Trøndelag.

1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

AtB AS er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig).

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, og bransjenormen for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering.

Reglene gir deg som har registret kortet ditt en rekke rettigheter, de mest sentrale rettigheter beskrives nedenfor. Reglene oppstiller et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

Det er frivillig å bruke registrert elektronisk reisekort og å avgi de opplysninger som er nødvendige for å bruke kortet. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysninger om deg, kan du i stedet velge et uregistrert (anonymt) reisekort. Du kan legge inn de samme reiseprodukter på et anonymt kort som et registrert og billetten koster ikke noe ekstra. Les mer om dette på www.atb.no.

2. Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt kundeforhold ved å tilby følgende tjenester:

  • Utstede reiseprodukter på kortet.
  • Overføre restverdi til et nytt reisekort dersom du mister eller blir frastjålet reisekortet. Kundeservice kan også utbetale resterende verdi i stedet.
  • Lettere identifisering av mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå ved bruken av kortet.
  • Mulighet for mottak av oppdatert og aktuell informasjon tilpasset din bruk av kortet fra AtB AS.

3. Personopplysninger som blir behandlet

Kundeopplysninger er kontaktdata som du fyller inn på registreringsskjemaet og dessuten informasjon om utstedelsesdato for kortet, kjøpsdatoen for reiseprodukter og kortnummer. Disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase.

Reiseopplysninger er opplysninger som oppstår ved bruken av ditt reiseprodukt. Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av kort, hvilket reiseprodukt du har brukt og kortnummeret ditt.

Reiseopplysninger samles inn til en egen database hver gang du leser av ditt elektroniske kort på en kortleser.

Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset markedsinformasjon dersom du ikke på forhånd har krysset av for dette i samtykkeskjemaet.

4. Informasjonssikkerhet

AtB AS følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften Kap 2 og Bransjenormen.

Tilgangen til reiseopplysninger og kundeopplysninger er derfor begrenset. AtB AS kan anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger dersom dette er initiert av din bruk av reisekortet, som oftest ved en reklamasjon eller annen henvendelse fra din side. AtB AS vil ikke anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger for å produsere statistikk, ved avregning med samarbeidende selskap og normalt heller ikke ved feilsøking.

5. Rettigheter - mer informasjon

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg. Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet. Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til atb@atb.no eller eventuelt pr post

Dersom du ikke ønsker å være en registrert kunde lenger kan du når som helst trekke samtykke tilbake.