Periodebillett

Dersom du reiser ofte bør du ha en periodebillett. Med periodebillett reiser du så mye du vil på den strekningen du har valgt. Har du periodebillett i kundekategorien ungdom, honnør eller student, kan du også reise med nattbussen. Student gjelder kun for 30 dager.

Start perioden når du vil

Periodebilletten starter når du bruker den for første gang. Hvis du allerede har en periodebillett i kortet vil den nye ligge på vent. Første gang du bruker kortet etter at den gamle perioden har gått ut vil den nye perioden starte. På de grønne bybussene i Trondheimsområdet trenger du kun å validere t:kortet ditt når du har en helt ny periodebillett etter at den gamle har gått ut.

Fri periodelengde

Når du kjøper periodebillett på t:kort kan du velge selv hvor lang periode du ønsker. Velg fritt mellom 30 og 180 dager.

Lån bort periodebilletten

Du kan låne bort periodebilletten din, og hvem som helst kan reise med kortet så lenge de oppfyller kravene til passasjerkategori.