Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Planlegg reisen og hold deg oppdatert

Finn ut hvordan du kan finne informasjon om din reise på den måten som passer deg best.

Planlegg reisen

atb.no er viktigste informasjonsplattform med all informasjon om kollektivreisen. Her finner du reiseplanlegger, sanntidsinformasjon, rutetabeller og driftsavvik. Vi tar høyde for at du har ulike behov for informasjon avhengig av om du reiser på kjente strekninger eller skal foreta nye reiser. Dette vil løses med blant annet interaktive kart som gjør det enklere å få oversikt.

I tillegg til atb.no, vil appen AtB Reise videreutvikles for å møte nye behov. Appen benyttes for planlegging av reise og sanntidsinformasjon. 

Dagens teknologi gir mange muligheter for gode informasjonsløsninger. AtB jobber nå med å implementere nytt sanntids- og informasjonssystem som vil være med å gi kundene god og tilrettelagt informasjon fra 2019.

På holdeplassene finner du linjekart, rutetabeller og reiseinformasjon.

Følg med underveis på reisen

Om bord i bussene vil du kunne orientere deg ved hjelp av piktogrammer (grafiske symboler), linjekart og statisk reiseinformasjon.

Det er skjermer om bord med informasjon om neste holdeplass og eventuelle avvik. Informasjonen skal gjøre det forutsigbart for deg som reiser å bytte buss. I tillegg til skjermer, vil det være informasjon over høyttalerne.

Mobilitet

I informasjonen om reisemuligheter, både før og under reisen, vil det komme frem hvordan du enklest kan kombinere kollektivreisen med gange, sykkel og bil på deler av strekningen. Mobilitet er et viktig stikkord for fremtidens rutestruktur.

Relatert informasjon