nok
Registert/uregistert t:kort

Registrert/uregistrert t:kort

Bransjenormen stiller krav til at kollektivtrafikken har et upersonlig alternativ til reisekort (t:kort).

Dette er innført for buss og trikk i Sør-Trøndelag.

Registrert eller uregistrert t:kort

Ved anskaffelse av t:kort må du ta stilling til om du vil at ditt kort skal være registrert i vår kundedatabase eller ikke.

Registrert kort:

  • Kunde registreres i AtBs kundedatabase, og t:kort knyttes til kundeprofil ved fremvisning av legitimasjon.
  • Ved tap av t:kort må du vise legitimasjon for å få gjenskapt ditt kort.
  • t:kortet er ikke personlig, og kan benyttes av andre så lenge de oppfyller kriteriene for billetten som ligger i kortet.
  • Du samtykker at AtB AS lagrer reisedata i en periode.
  • Du kan når som helst trekke tilbake din registrering.
  • Personvernbestemmelser for registrerte t:kort finner du her.

Uregistrert kort:

  • t:kortet vil ikke være knyttet til en kundeprofil.
  • Ved gjenskaping av t:kort må du vise t:kortnummer og kvittering på kjøpt billett. 
  • t:kortet er ikke personlig, og kan benyttes av andre så lenge de oppfyller kriteriene for billetten som ligger i kortet.
  • AtB AS kan ikke knytte reisedata til deg som kunde.

Ta godt vare på t:kortnummer og kvittering på kjøp i nettbutikk, kundesenter eller om bord.