Røros skysstasjon - Synnervika

Gjelder fra 18. juni.