Oppdal skysstasjon - Gjevilvasshytta

Avganger torsdager og søndager for tur til og fra Gjevilvasshytta. Gjelder til og med 19. september.