608, 609, 660, 665, 680, 681, 685, 686, 695, 761, 762, 763, 781, 782, 784, 785

Adresse hittegods Ytre Namdal
TelefonÅpningstidOperatør
479 13 000Henting etter avtaleTrønderbilene Holmenveien 1, 7820 Spillum