350, 450, 451, 453, 490, 503, 537 552, 558, 559, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597

Kontaktinformasjon TrønderBilene:
TelefonÅpningstidOperatør
479 13 000Mandag - fredag kl. 08.00-15.30Trønderbilene
Henting etter avtale