nok
Refusjoner

Refusjon

Les hvordan du går frem ved krav om refusjon

For refusjon, ta kontakt med AtB kundesenter via vårt kontaktskjema eller personlig oppmøte.

Refusjon av Mobillett

Billetter kjøpt med Mobillett aktiveres i kjøpsøyeblikket.

Utbetaling av refusjon

 • Det foretas ingen utbetaling kontant over disk.
 • Utbetaling av refusjon skjer til bank, kredittkort eller mobillett konto.

Refusjon av periodebillett

Refusjon kan gjennomføres ved følgende punkter:

Sykdom:

 • Sykemelding må forevises.
 • Kan skrives tilbake i tid.

Dødsfall:

 • Skifteattest må forevises.
 • Kan skrives tilbake i tid.

Flytting:

 • Dokumentasjon må forevises.
 • Kan ikke skrives tilbake i tid.

Endring i reisemønster grunnet jobb:

 • Dokumentasjon må forevises.
 • Kan ikke skrives tilbake i tid.

Feil ved kjøp:

 • Reisestrekning
 • Kategori

Refusjon av enkeltbillett

Dersom det kan påvises feil hos teleoperatør eller i appen som gjør at du kjøper flere billetter, refunderes billettene.

Refusjon av reisekortet t:kort

Legitimering

For refundering av verdi (reisepenger) i t:kort må du vise gyldig legitimasjon for å avdekke at du er rettmessig eier av kortet og verdien som er lagt inn i kortet. Dette gjelder både registrerte og uregistrerte t:kort.

Ved registrerte reisekort, er rettmessig eier å betrakte den som står oppført med navn på kortet.

Ved uregistrerte reisekort må kvittering av kjøp forevises sammen med kortnummer på t:kort.

Utbetaling av refusjon

 • Det foretas ingen utbetaling kontant over disk.
 • Utbetaling av refusjon skjer til bank, kredittkort eller t:kort.
 • Refusjonsskjema må fylles ut av kunde.

Refusjon kan gjennomføres ved følgende punkter

Sykdom:

 • Sykemelding må forevises.
 • Kan skrives tilbake i tid.
 • Ved gjennomførte reiser i perioden belastes det for dette.
 • Ved refusjon av periode som ikke er utgått, gjøres refusjonen med en gang.

Dødsfall:

 • Skifteattest må forevises.
 • Kan skrives tilbake i tid.
 • t:kortet skal leveres inn og kundeprofil avsluttes.

Flytting:

 • Dokumentasjon må forevises.
 • Kan ikke skrives tilbake i tid.

Endring i reisemønster grunnet jobb:

 • Dokumentasjon må forevises.
 • Kan ikke skrives tilbake i tid.

Feil ved kjøp:

 • Kunden har bestilt feil via internett.
 • Antall soner.
 • Kategori.

Refusjon av engangs reisekort

Engangs reisekort refunderes ikke.

Reiseplanlegger