nok
AtB buss fra siden

Refusjon av skyssutgifter

Elever eller foresatte som har hatt utgifter i forbindelse med skoleskyss i form av billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel kan, etter innvilget søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune, få dette dekket gjennom AtB i henhold til ulike regler og kriterier.

Refusjon av skyssutgifter utføres i henhold til:

  • punkt 5.8 Skyssgodtgjørelse i «Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Sør-Trøndelag»
  • punkt 8 Skyssgodtgjørelse i «Skyssreglement for elever i den videregående skole i Sør-Trøndelag»

Disse er gitt av Sør-Trøndelag fylkeskommune

Refusjon av utlegg for kjøregodtgjørelse eller kjørehonorar

Se veiledning til utfylling av skjema for utbetaling i forbindelse med bruk av egen bil.

Ved refusjon av kilometergodtgjørelse/kjørehonorar vil utbetalingene bli rapportert inn til skattemyndighetene, og noen av disse ytelsene er ansett som skattepliktig inntekt.
Informasjon om skattekort, skatteplikt, opplysningsplikt mm.

Refusjon av utlegg for billetter

Benytt følgende skjemaer for søknad om refusjon av skyssutgifter som blant annet billetter:

Om utfylling av skjema

Skjemaene er laget med mulighet for digital utfylling. Gratisprogrammet Adobe Acrobat PDF Reader kan benyttes til dette. Programmet kan lastes ned fra Adobes nettsider

Vær obs på at alle skjemaene må signeres og derfor må skrives ut etter utfylling også ved digital utfylling.

Alle skjema skal fylles ut av refusjonsmottaker selv, for så leveres til skolen for kontroll og godkjenning. Det gyldige vedtaket/avtalen for skyssen skal alltid legges ved hver søknad.

Skjema med feil eller mangler vil bli avvist og sendt i retur.

Reiseplanlegger