Refusjon av skyssutgifter

Hvordan søke om refusjon av utlegg? 

Du som elev eller foresatt kan søke om å få refundert billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss. Det forutsetter at du har fått innvilget søknaden din om skoleskyss av fylkeskommunen. Følgende retningslinjer gjelder:

Veiledning for hvordan du skal fylle ut skjema for utbetaling vedbruk av egen bil (PDF, 221KB). Ved refusjon av kilometergodtgjørelse/kjørehonorar vil utbetalingene bli rapportert inn til skattemyndighetene. Informasjon om skattekort, skatteplikt, opplysningsplikt mm.

 Skjema for søknad om refusjon av skyssutgifter:

 Vi gjør oppmerksom på at skjema må signeres.

Skjemaet må fylles ut av mottaker og leveres til skolen for kontroll og godkjenning. Innvilget vedtak for skoleskyss skal alltid legges med i søknaden. Skjema med feil eller mangler vil bli avvist og sendt i retur.

Det er Trøndelag fylkeskommune som refunderer skyssutgifter, i henhold til:

  • punkt 5.8, skyssgodtgjørelse i «Retningslinjer for grunnskoleskyssen i Trøndelag».
  • punkt 8, skyssgodtgjørelse i «Skyssreglement for elever i den videregående skole i Trøndelag».