nok
Rabatter og takstregler

Rabatter og takstregler

Reiser du med rabattert billett må du kunne forevise gyldig bevis på forespørsel. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra barn til voksen, er du ansvarlig for å refundere eller endre kategori om du har et aktivt billettprodukt.

Barn

Barn under 4 år reiser gratis. Barnetakst gjelder fra og med 4 år til og med 15 år.

NB! Ved fylte 16 år må man endre på sitt t:kort fra barn til ungdom (ved bruk av periode), eventuelt barn til voksen (ved bruk av autoreise). Ved endring fra barn til voksen ved bruk av autoreise, må dette gjøres manuelt på AtB kundesenter.

Ungdom

Fra og med 16 år til og med 19 år gjelder ungdomstakst på periodebillett. På øvrige billettyper gjelder ordinær voksentakst.

NB! Ved fylte 16 år må man endre på sitt t:kort fra barn til ungdom (ved bruk av periodebillett), eventuelt barn til voksen (ved bruk av autoreise). Ved endring fra barn til voksen ved bruk av autoreise, må dette gjøres manuelt på AtB kundesenter.

Fylkeskortet

Gjelder for ungdom fra 16 år til og med 19 år. Gjelder også for ungdom under 16 år, som kan dokumentere at de går på videregående skole. Kortet gjelder for reiser med buss/trikk/båt innenfor Sør-Trøndelag (ikke NSB og Flybuss).

Studentrabatt

Ved bruk av periodebillett for student skal gyldig studentbevis med eventuelt semesterkort kunne forevises på reisen. Studentrabatt gis til studenter til og med 34 år.

Gyldig studentbevis er norsk studentbevis eller ISIC-kort med NSB-logo. Beviset må vise ditt navn og fødselsdato, studiested, samt at det gjelder aktuelle semester.

Kjøp av periodebillett gjelder kun frem til gyldigheten på ditt studiebevis, og du er selv ansvarlig for å endre periodebilletten etter endte studier.

Lærlinger/lærekandidater går inn under samme kategori som studenter. Les egne retningslinjer for kjøp av t:kort periode for lærlinger/lærekandidater her (pdf).

Voksen

Voksentakst gjelder fra og med 16 år til og med 66 år ved kjøp av enkeltbillett og t:kort autoreise.

NB! Ved fylte 67 år eller ved krav på uføretrygd, må man endre på sitt t:kort fra voksen til honnør (ved bruk av periodebillett), eventuelt voksen til honnør (ved bruk av autoreise).

Ved endring fra voksen til honnør ved bruk av autoreise, må dette gjøres på AtB kundesenter.

Honnør

Honnørrabatt gis alle som har fylt 67 år, til uførtrygdede, blinde og døvblinde. Ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven til den som har honnørrabatt, kan løse honnørbillett når de reiser sammen. Legitimasjon må vises uoppfordret. Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra Rikstrygdeverket, Blindeforbundet.

Ledsagerbevis

Passasjer som har særskilt behov for ledsager skal forevise ledsagerbevis. Passasjeren løser vanlig billett eller honnørbillett ved fremvisning av honnørbevis, honnørlegitimasjon. Ledsager reiser gratis.

Familierabatt

Kan kjøpes når en eller to foreldre (ektefelle/samboer/registrert partner) reiser sammen med egne barn under 16 år. Full pris for en voksen, og 50% rabatt for de øvrige som inngår i billetten med minstepris. Sykkel og hund kan også inngå i billetten. Overgang gjelder for den eller de av familiemedlemmene som reiser sammen videre. 

Familie helg

Lørdager, søndager og helligdager (ikke 17. mai) kan du ha med 4 barn (og/eller hund) gratis ved bruk av hvilken som helst voksenbillett (gjelder kategori voksen betalt med t:kort, Mobillett eller kontant). Tilbudet gjelder pr tur med vanlig overgangstid på billetten. Familierabatt helg får du på AtBs grønne bybusser og trikk i sonen Stor-Trondheim. 

Legitimasjon

Alle reisende utenom voksentakst må til enhver tid kunne forevise gyldig legitimasjon på forespørsel (postens ID-kort, bankkort, førerkort eller pass).

Vernepliktige

Enkeltbillett til barnetakst (står som militær på Mobillett og billettautomat). Dette gjelder kun vernepliktig i førstegangstjeneste.

Barnevogner

Gratis. NB! Det kan være begrenset plass.

Hunder

Barnetakst, men med makspris (gjelder også hund på passasjerens fang). Gratis for førerhund sammen med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform.

Båt: Barnetakst, ingen makspris. Hund om bord i båt må transporteres i egne bur/kasser dersom de skal være i passasjersalong. Ellers må de oppholde seg på eget angitt område utenfor passasjersalong, anvist av mannskap. Dette for å unngå kontakt med stoler/tepper og lignende i passasjersalong av hensyn til allergikere og medpassasjerer. Gjelder ikke førerhunder sammen med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform. Dette i henhold til krav om universell utforming.

Sykler, sparker og sportskjelker

Barnetakst med makspris.  Det er gratis å reise med små sparkesykler som enkelt kan tas under armen. Vær oppmerksom på at det kan være begrenset plass og at sykler, sparker og sportskjelker ikke kan prioriteres i perioder med høyt belegg.

Båt: Sykkel er gratis ombord i båt.

Ski og annet reisegods

Fraktfritt og uten ansvar for selskapet.

Reiseplanlegger