nok
Rabatter og takstregler

Rabatter og takstregler

Husk at du alltid må kunne forevise gyldig bevis på forespørsel dersom du reiser med rabattert billett. Ved endring av passasjerkategori, for eksempel fra barn til voksen, er du selv ansvarlig for å refundere eller endre kategori på din billett.

Barn

Barn under 4 år reiser gratis. Barnepris gjelder fra og med 4 år til og med 15 år.

NB! Ved fylte 16 år er man ikke lenger i kategori barn, og er selv ansvarlig for å endre på sin billett. Ta kontakt med AtB kundesenter.

Ungdom

Ungdomspris gjelder fra og med 16 år til og med 19 år på periodebillett. På øvrige billettyper gjelder voksenpris.

NB! Ved fylte 20 år er man ikke lenger i kategori ungdom, og er selv ansvarlig for å endre på sin billett. Ta kontakt med AtB kundesenter.

Fylkeskort

Fylkeskort gjelder for kategori ungdom, samt de under 16 år som kan dokumentere at de går på videregående skole. Kortet gjelder for reiser med buss, trikk og båt i Sør-Trøndelag (ikke NSB og Flybuss).

NB! Ved fylte 20 år er man ikke lenger i kategori ungdom, og er selv ansvarlig for å endre på sin billett. Ta kontakt med AtB kundesenter.

Student

Student gjelder til og med 34 år for studenter med gyldig norsk studentbevis og eventuelt semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort med NSB-logo.

Et gyldig studentbevis skal ha navn, fødselsdato, studiested og vise hvilket semester det er gyldig for.

Voksne fremmedspråklige til og med 34 år som gjennomgår kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger får studentrabatt. Gyldig ID og studentbevis med navn, fødselsdato, gyldig semester og bilde med stempel må forevises på forespørsel.

Retningslinjer for studentrabatt for lærlinger og lærekandidater (pdf).

NB! Ved fylte 35 år eller ved avsluttede studier er man ikke lenger i kategori student, og er selv ansvarlig for å endre på sin billett. Ta kontakt med AtB kundesenter.

Voksen

Voksen gjelder fra og med 16 år til og med 66 år.

NB! Ved fylte 67 år eller ved rett på annen rabatt er man selv ansvarlig for å endre på sin billett. Ta kontakt med AtB kundesenter.

Honnør

Honnør gjelder for alle over 67 år, for personer med norsk uføretrygd, samt blinde og døvblinde. Vedkommendes ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven kan løse enkeltbillett med honnørrabatt når de reiser sammen. Uføretrygdede og blinde må vise legitimasjon fra Rikstrygdeverket, Blindeforbundet.

NB! Ved endring av passasjerkategori er man selv ansvarlig for å endre på sin billett. Ta kontakt med AtB kundesenter.

Ledsager

Passasjerer med særkilt behov for ledsager løser billett i henhold til sin passasjerkategori. Ledsager reiser gratis ved forevist ledsagerbevis. 

Familiebillett

Kan kjøpes når en eller to foreldre (ektefelle/samboer/registrert partner) reiser sammen med egne barn under 16 år. Full pris for en voksen, og 50% rabatt for de øvrige som inngår i billetten, med minstepris. Sykkel og hund kan også inngå i billetten. Overgang gjelder for den eller de av familiemedlemmene som reiser sammen videre. 

Familie helg

Familie helg gjelder lørdag, søndag og helligdager (ikke 17. mai). Ved bruk av hvilken som helst voksenbillett kan man ha med inntil fire barn og/eller hund gratis på AtBs grønne bybusser og trikk i Stor-Trondheim. 

Vernepliktig/militær

Gjelder vernepliktige i førstegangstjeneste mot fremvisning av tjenestebevis. Gir barnepris på enkeltbillett.

Barnevogn

Barnevogn medbringes gratis dersom det er plass. Sjåføren avgjør om det er plass ut fra sikkerhetshensyn.

Hund

Barnepris med makspris (gjelder også hund på passasjerens fang). Førerhund sammen med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform er gratis.

Båt: Barnepris, ingen makspris. Hund om bord i båt må transporteres i egne bur/kasser dersom de skal være i passasjersalong. Ellers må de oppholde seg på eget angitt område utenfor passasjersalong, anvist av mannskap. Dette for å unngå kontakt med stoler/tepper og lignende i passasjersalong av hensyn til allergikere og øvrige medpassasjerer. Gjelder ikke førerhunder sammen med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform. Dette i henhold til krav om universell utforming.

Sykler, sparker og sportskjelker

Barnepris med makspris. Små sparkesykler som enkelt kan tas under armen er gratis. Vær oppmerksom på at det kan være begrenset plass og at sykler, sparker og sportskjelker ikke kan prioriteres i perioder med høyt belegg.

Båt: Sykkel medbringes gratis dersom det er plass.

Ski og annet reisegods

Fraktfritt og uten ansvar for selskapet.

Legitimasjon

Alle reisende utenom voksenpris må til enhver tid kunne forevise gyldig legitimasjon på forespørsel (postens ID-kort, bankkort, førerkort eller pass).

Reiseplanlegger