Overhalla

Tilbud i kommunen

Tilbringertransport: Ja
Servicetransport: Ja

Bestillingsfrist: Senest 6 timer før reise

Tilbringertransport

Tilbringertransport tilbys fra ankomst på Namsos med rute 23-671 kl. 20.45 på hverdager og 22.45 på søndager. Se rutetabell for rute 23-671 Namsos/Steinkjer.

Tilbringer fra Overhalla til Grong

 • Tog til Bodø kl 02.40
 • Tog til Trondheim kl 04.26
 • Tog til Trondheim kl 19.05 (lørdager)
 • Tog til Bodø kl 10.53 og tog til Trondheim kl 11.46 (søndager)
 • Buss til Steinkjer kl 06.30 når ordinær buss fra Skage kl 06.00 og Overhalla kl 06.10 ikke kan benyttes. Den ordinære bussen ankommer Grong kl 06.30.
 • Buss til Steinkjer kl 14.00
 • Buss til Steinkjer kl 20.00

Tilbringer fra Grong til Overhalla

 • Tog fra Trondheim med ankomst Grong kl 02.40
 • Tog fra Trondheim med ankomst Grong kl 04.26
 • Tog fra Bodø med ankomst Grong kl 19.05 (lørdager)
 • Tog fra Trondheim med ankomst Grong kl 10.50 og tog fra Bodø med ankomst Grong kl 11.46 (søndager)
 • Buss fra Steinkjer med ankomst Grong kl 09.45
 • Buss fra Steinkjer med ankomst Grong kl 17.00
 • Buss fra Steinkjer med ankomst Grong kl 22.25

For øvrige bussavganger mellom Overhalla og Grong.

Servicetransport

Onsdag

 • Avgang Skogmo kl 10.00, deretter vil bilen kjøre Ranemsletta - Øysletta  - Skage - Meosen - Skage - Ranemsletta

Retur

 • Oppstart Ranemsletta kl 13.00. Først kjøres det til Skogmo, deretter kjører bilen til Skage, Meosen og Øysletta

Rutetider mellom Grong og Steinkjer.