nok
Overgang- og omdtigningsregler

Overgang- og omstigningsregler

Enkelte strekninger krever overgang mellom ulike ruter og selskap. Her er oversikt over gjeldende overgangsregler.

Stor-Trondheim

Billetter kjøpt om bord i sone Stor-Trondheim er gyldige i 1 time fra kjøpsøyeblikket. Gjelder enkeltbillett kjøpt med t:kort, engangs reisekort med 10 reiser og kontantbillett.

Mobillett og kjøp på billettautomat er gyldige i 90 minutter fra kjøpsøyeblikket. Ha alltid billetten klar ved ombordstigning.

Nattbuss

Nattbussbillett gir ikke overgang.

Regionbuss og båt

Reiser med regionbuss eller båt gir fri overgang i 45 minutter etter planlagt ankomst på siste holdeplass i den sonen du har kjøpt billett til (jfr. passeringstidene på rutetabellene).

Om du må bytte transportselskap ved videre reise får du et omstigningsfradrag tilsvarende grunnpris i Sør-Trøndelag. Omstigningsfradraget gjelder også ved kjøp av kontantbillett i Stor-Trondheim.

Flybuss

Overgang til flybuss: Fullpris kontantbillett og fullpris Mobillett gir avslag i pris. Gjelder kun ved kjøp av voksenbillett, en vei.
Overgang fra flybuss: Det er fri overgang til buss innen Stor-Trondheim dersom du fremviser enkeltbillett innenfor gyldig overgangstid.

 

Tidsfristen for overgang blir beregnet i billettmaskinen og står på billetten (gjelder ved kjøp om bord, mobillett eller billettautomat).

Ha alltid billetten klar ved ombordstigning.

 

Reiseplanlegger