nok
Overgang- og omdtigningsregler

Overgang- og omstigningsregler

På enkelte reisestrekninger må du bytte mellom ulike ruter og selskap.

Overgangsfristen blir beregnet i billettmaskinen og står på billetten.

Ha alltid billetten klar ved ombordstigning.

Stor-Trondheim

Billett kjøpt om bord i Stor-Trondheim er gyldig 1 time fra kjøpsøyeblikket. Gjelder enkeltbillett kjøpt med t:kort, engangs reisekort med 10 reiser og kontantbillett.

Mobillett og billett fra billettautomat er gyldig i 90 minutter fra kjøpsøyeblikket.

Nattbuss

Nattbussbillett gir ikke overgang.

Regionbuss og båt

Reiser med regionbuss eller båt gir fri overgang i 45 minutter etter planlagt ankomst på siste holdeplass i den sonen du har kjøpt billett til (jfr. passeringstidene på rutetabellene).

Om du må bytte transportselskap ved videre reise får du et omstigningsfradrag tilsvarende grunnpris i Sør-Trøndelag. Omstigningsfradraget gjelder også ved kjøp av kontantbillett i Stor-Trondheim.

Overgang gjelder ikke på bussbilletter til makspris.

Flybuss

Overgang til flybuss: Grunnpris papirbillett og grunnpris Mobillett gir omstigningsfradrag. Gjelder kun ved kjøp av voksenbillett, én vei.

Overgang fra flybuss: Ved fremvisning av enkeltbillett (ikke tur/retur) gis fri overgang i Stor-Trondheim og omstigningsfradrag lik grunnpris utenfor Stor-Trondheim.

 

Reiseplanlegger