Trondheim - Orkanger- Hitra - Frøya

Gjelder til og med 2. februar.