Støren - Berkåk - Oppdal

Gjelder til og med 2. februar.