Våre operatører

Våre operatører kjører på vegne av AtB, og er våre viktigste samarbeidspartnere. Sammen sørger vi for at du som kunde kommer deg fra A til B.

Våre operatører på buss/trikk i Trondheim

Våre operatører på buss i regionene

Våre operatører på individuelt tilrettelagt skoleskyss

Våre operatører på båt

Netto-operatører

Netto-operatører kjører i de områdene som ikke er lagt ut på anbud enda, og har eget inntektsansvar.