nok
Rutestruktur

Omstigningspunkt og knutepunkt

Den nye rutestrukturen er nettverksbasert, som gir langt flere og mer effektive reiserelasjoner enn i dag. Det betyr også at enkelte linjer kjører frem til et omstigningspunkt eller knutepunkt hvor det vil være overgang til en metrobusslinje eller annen linje.

Ved å løse rutetilbudet på denne måten kan frekvensen på avgangene være høyere enn i dagens struktur både på linjene som kjører fra de ulike bydelsområdene og metrobusslinjene. Det krever samtidig at kundene har overgang fra en linje til en annen. Det planlegges med at de reisende totalt sett vil få en mer effektiv reise inkludert overgang. All planlagt omstigning vil skje i samme reiseretning.

Det vil legges godt til rette med informasjon for kundene slik at det blir enkelt å orientere seg på omstigningspunkt og knutepunkt.

Når det endelige rutetilbudet legges frem vil det tydelig fremkomme hvor disse omstigningspunktene og knutepunktene vil være.

Det planlegges med at informasjon om omstigningsmuligheter på holdeplassene vil vises på informasjonsskjermer om bord i bussene.

For å forklare hvordan dette vil kunne fungere i praksis kan vi gi et eksempel:

Lundåsen vil bli betjent med en linje 40 (B7) Lundåsen-Husebytunet-Øvre Flatåsen, med overgang til metrobuss 2 (M2) på Husebytunet. Reisetiden fra Lundåsen til Prinsenkrysset er beregnet til 24 minutter inkludert overgang. Frekvensen på 40 (B7) og 2 (M2) vil være hvert 10 minutt i rush og hvert 20 minutt utenfor rush, kveld og helg.  

For de på Lundåsen som bor i gangavstand til endepunktet for to av metrobusslinjene 1 (M1) og 2 (M2) kan det være aktuelt å gjøre påstigning i 2 (M2) sitt startpunkt på Lund (Tunnel-/Ringvålvegen). Fra samme sted (Lund) blir det også mulig å benytte metrobusslinje 1 (M1), men da via Kattem, Heimdal, Tiller som gir noe lengre reisevei, 32 minutter til Prinsenkrysset.

Dagens rute 9 fra Lundåsen har en planlagt reisetid på 26 minutter som er tidligste passering, noe som også ligger til grunn for tidsberegningen over.