Organisering av AtB

AtB er organisert med fire ulike avdelinger:

  • Økonomi og administrasjon.
  • Rutetilbud og infrastruktur.
  • Kommunikasjon og drift.
  • Strategi og utvikling.

Direktørene har ansvar for disse avdelingene. Se direktørgruppen i AtB