Fordeling av ansatte i AtB

Fordeling ved utgangen av 2021:

  • Kjønnsbalansen i selskapet: 55,6 % menn og 44,4 % kvinner.
  • Deltidsstillinger: 5 menn og 3 kvinner.
  • Foreldrepermisjon (uker): 20,0 menn og 38,1 kvinner
  • Sykefravær: 4,58 %

AtB kundesenter har åpent hver dag, hele året og har ansvar for å besvare spørsmål på telefon, skriftlige henvendelser og kundesenteret som du kan besøke i Prinsens gate 41 i Trondheim.

Lønn

Lønnsforskjell kvinner og menn på ulike stillingsgrupper ved utgangen av 2021:

  • Totalt i selskapet: 5%
  • Leder (9 menn og 13 kvinner): 5% i kvinners favør
  • Rådgiver (22 menn og 16 kvinner): 13% i menns favør
  • Konsulent (24 menn og 15 kvinner): 8% i menns favør

AtB hadde ved utgangen av 2021 ingen ansatte som jobbet ufrivillig deltid.