Ansatte

AtB er 99 ansatte og 94,05 årsverk per 31.03.19. Vi jobber med økonomi, HR, IKT, administrasjon, anskaffelser, kvalitet, beredskap, markedsanalyse, statistikk, teknologi, miljø, mobilitetstjenester, rutetilbud, skoleskyss, areal, infrastruktur, trafikk, systemer, kundeservice og markedskommunikasjon. 

19 av våre ansatte jobber i AtB kundesenter i hel- og deltidsstillinger. AtB kundesenter har åpent 365 dager i året og har ansvar for å besvare spørsmål på telefon, skriftlige henvendelser og kundesenteret som du kan besøke i Prinsens gate 41 i Trondheim.