nok
Om AtB

Om AtB

Fakta om AtB og våre vedtekter

AtBs ansvar

Vi har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester i hele fylket. Selskapet er registrert som AS, hvor 100 % av aksjene eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).

Vi har følgende oppgaver i hele fylket:

  • Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferge 
  • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
  • Markedsføre og informere om tilbudet
  • Drift- og vedlikehold av holdeplassinformasjon
  • Ansvar for alle billettjenester og salg av billetter
  • Ansvar for sanntidssystemet
  • Kundeservice og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter og telefon 177
  • Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige innkjøp innen buss, båt og ferge
  • Følge opp kvaliteten i leveransene fra operatørene etter kontrakt
  • Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag

Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.

Ansatte

AtB er pr i dag 71 ansatte (65,9 årsverk) som jobber innenfor ruteplanlegging, skoleskyss, drift, billettkontroll, jus, markedsføring og informasjon, økonomi, IKT, personal og kundeservice.

Av disse jobber 20 ansatte i AtB kundesenter i hel- og deltidsstillinger. AtB kundesenter har åpent 365 dager i året og har ansvar for ruteopplysning 177, i tillegg til kundeservice via kundesenter og skriftlige henvendelser.

Se oversikt over organiseringen mellom STFK, AtB og operatørene.

AtBs direktørgruppe

AtB er organisert med 4 ulike avdelinger innenfor ulike arbeidsområder. Se AtBs direktørgruppe.

Styret i AtB

Styret i AtB består av 7 eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø.

AtBs eier

Sør-Trøndelag fylkeskommune er eier av AtB.

 

 

Reiseplanlegger