nok
Om AtB

Om AtB

AtB er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag

AtBs ansvar

Vi har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester i hele fylket. Selskapet er registrert som AS, hvor 100 % av aksjene eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).

Vi har følgende oppgaver i hele fylket:

  • Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferge 
  • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
  • Markedsføre og informere om tilbudet
  • Drift- og vedlikehold av holdeplassinformasjon
  • Ansvar for alle billettjenester og salg av billetter
  • Ansvar for sanntidssystemet
  • Kundeservice og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter og telefon 177
  • Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige innkjøp innen buss, båt og ferge
  • Følge opp kvaliteten i leveransene fra operatørene etter kontrakt
  • Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag

Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.

Ansatte

AtB er pr i dag 71 ansatte (65,9 årsverk) som jobber innenfor ruteplanlegging, skoleskyss, drift, billettkontroll, jus, markedsføring og informasjon, økonomi, IKT, personal og kundeservice.

Av disse jobber 20 ansatte i AtB kundesenter i hel- og deltidsstillinger. AtB kundesenter har åpent 365 dager i året og har ansvar for ruteopplysning 177, i tillegg til kundeservice via kundesenter og skriftlige henvendelser.

Se oversikt over organiseringen mellom STFK, AtB og operatørene.

AtBs miljøstrategi

AtBs miljøstrategi tar utgangspunkt i å utarbeide et så miljøvennlig kollektivtilbud som mulig. Vi tenker helhetlig. Det stilles høye krav til miljøvennlige busser, og disse vil gi den største effekten. I tillegg vil vi jobbe for at alt vi gjør med tanke på informasjon og generell drift skal ta hensyn til miljøet på best mulig måte.

AtBs grønne og miljøvennlige busser er godt synlige i bymiljøet i Trondheim. Det er i dag ca 200 gassbusser i drift og 10 hybrid (el/diesel). Ca. 88 % av bybussene driftes på naturgass eller hybridteknologi.

AtBs ledergruppe

Se AtBs ledergruppe.

Styret i AtB

Styret i AtB består av 7 eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø.

AtBs eier

Sør-Trøndelag fylkeskommune er eier av AtB.

 

 

 

Reiseplanlegger