nok
Om AtB

Om AtB

Fakta om AtB og våre vedtekter

AtBs ansvar

Vi har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre kollektivtjenester i hele fylket. Selskapet er registrert som AS, hvor 100 % av aksjene eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).

Vi har følgende oppgaver i hele fylket:

 • Planlegge rutestruktur for buss, båt og ferge 
 • Planlegge skoleruter og koordinere skoleskyss
 • Markedsføre og informere om tilbudet
 • Drift- og vedlikehold av holdeplassinformasjon
 • Ansvar for alle billettjenester og salg av billetter
 • Ansvar for sanntidssystemet
 • Kundeservice og ruteopplysning gjennom AtB kundesenter og telefon 177
 • Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige innkjøp innen buss, båt og ferge
 • Følge opp kvaliteten i leveransene fra operatørene etter kontrakt
 • Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag

Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.

Offentlig journal

Vi er forpliktet til å følge offentlighetsloven, som har som formål å sikre at offentlige virksomheter er åpne og gjennomsiktige. Du kan be om å få se AtBs offentlige postjournal, også som privatperson. Ønsker du innsyn i et offentlig saksdokument eller en offentlig postjournal, send en epost til atb@atb.no med følgende informasjon:

 • Hvilken sak du ønsker innsyn i.
 • Hvilken periode i saken du ønsker innsyn. 
 • Merk eposten med «Innsyn» i emnefeltet.

Ansatte

AtB er per i dag 79 ansatte som jobber innenfor ruteplanlegging, skoleskyss, drift, billettkontroll, jus, markedsføring og informasjon, økonomi, IKT, personal og kundeservice.

Av disse jobber 16 ansatte i AtB kundesenter i hel- og deltidsstillinger. AtB kundesenter har åpent 365 dager i året og har ansvar for ruteopplysning 177, i tillegg til kundeservice via kundesenter og skriftlige henvendelser.

AtBs direktørgruppe

AtB er organisert med 4 ulike avdelinger innenfor ulike arbeidsområder. Se AtBs direktørgruppe.

Styret i AtB

Styret i AtB består av 7 eksterne styremedlemmer med fagkompetanse fra ulike miljø.

AtBs eier

Sør-Trøndelag fylkeskommune er eier av AtB.

 

 

Reiseplanlegger