nok

Jeg har innvilget drosje til skole/holdeplass, men er syk en dag. Hvordan avbestiller jeg drosjen?

Ut på tur med klassen eller andre reisebehov?

Hvor kan jeg benytte mitt utvidede skolekort?

Hvor mye koster det å utvide skolekortet?

Fungerer t:kort skole på båt?

Fungerer utvidet skolekort med Nattbussen?

Hvor lang er perioden som jeg kan ha utvidet skolekort?

Hva betyr det at det er utvidelse i skolekortet?

Kan barn få utvidet sitt skolekort?

Hvem kan utvide sitt skolekort?

Mottar jeg nytt skolekort hvert år, eller kan jeg bruke det gamle?

Jeg har ventet lenge på skolekortet mitt. Når mottar jeg det?

Hva gjør jeg hvis jeg er syk og må ha taxi/annen skyss til/fra skolen?

Jeg har måttet betale for transport selv om jeg har krav på skoleskyss. Hvordan søker jeg refusjon for dette?

Jeg har sluttet skolen, hva gjør jeg med skolekortet mitt?

Kan jeg låne bort skolekortet mitt?

Jeg har skolekort i Trondheim og praksis på Orkanger men skolekortet fungerer ikke på Orkanger.

Hvor sent på dagen kan jeg benytte t:kort skole?

Kan jeg bruke skolekortet etter skoleslutt?

Skolekortet virker ikke, hva kan årsaken være?

Hva må jeg gjøre hvis jeg mister skolekortet?

Kan vi bruke skolekort ved arrangement i regi av skolen?