Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Blir sone A utvidet til Stjørdal med buss og tog?

Nei. Sone A vil forbli slik den er i dag.