Stenging av sambandet Brekstad-Valset

Det skal foregå anleggsarbeid på Valset fergekai. Fergesambandet rute 870 Brekstad-Valset blir stengt i to perioder på ni dager.

På vegne av Trøndelag fylkeskommune skal Statens vegvesen bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet rute 870 Brekstad-Valset for el-ferger. På Valset skjer mesteparten av arbeidet mens fergetrafikken går som normalt, men noe av arbeidet er ikke mulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk i sambandet. Derfor må sambandet stenges i to perioder på ni dager. 

Sambandet blir stengt i følgende perioder:

  • Lørdag 10. mars - søndag 18. mars.
  • Lørdag 7. april - søndag 15. april.

Et forbehold om stengeperiodene kan bli flyttet dersom det i forkant meldes tøffe værforhold som ikke gjør det mulig å gjennomføre planlagte arbeidsoperasjoner. 

Tilpasset rutetilbud ved stenging av Valset fergekai

Sentrale vegknutepunkt på begge sider av Trondheimsfjorden vil bli skiltet med informasjon om stengingen av sambandet Brekstad-Valset og vi anbefaler trafikantene å benytte Flakk-Rørvik. 

I periodene hvor sambandet er stengt settes det inn en ekstra ferge på sambandet Garten-Værnes mandag-søndag.

Rute 860 Garten - Storfosna - Leksa - Værnes

Ekstra kapasitet Garten-Værnes
Garten06.4508.2510.2512.2514.2516.2518.25
Storfosna-------
Leksa-------
Værnes07.2509.0511.0513.0515.0517.0519.05
Værnes07.3509.2511.2513.2515.2517.2519.10
Leksa-------
Storfosna-------
Garten08.2510.0512.0514.0516.0518.0519.50

Den ekstra fergen har en kapasitet på 24 personbiler.

Forholdene ved Værnes fergekai og Garten fergekai er ikke tilrettelagt for store trafikkmengder. Vi anbefaler derfor så mange som mulig å benytte fergesambandet Flakk-Rørvik. Store kjøretøy over 6 meter henvises til fergesambandet Flakk-Rørvik.

I stengeperiodene vil det også være ekstra anløp av Lensvik fergekai mandag-fredag.

Rute 805 Trondheim - Lensvik - Hysnes - Brekstad

Rute 805
Trondheim06.20
Lensvik06.50
Hysnes07.10
Brekstad07.25
Brekstad15.55
Hysnes-
Lensvik16.20
Trondheim17.00

Trafikkvarsling om båtruter

Du kan melde deg på trafikkvarsling for båtrutene.

  • FosenNamsos Sjø sender ut trafikkvarsler for rute 800, 805, 810, 820/825, 830 og 835: Last ned appen FosenNamsos Sjø eller send FOSENNAMSOS START <Rutenummer> til 2440.
  • Fosenlinjen sender ut trafikkvarsler for rute 850, 855 og 860. Send FOSENLINJEN til 1963.
  • Norled sender ut trafikkvarsler for rute 870 Brekstad-Valset. Send NORLED VARSLE 1031 til 2077.

Rute 421 Orkanger - Lensvik - Valset

  • Rute 421 fra Valset fergekai kl 06.10 med ankomst Lensvik fergekai kl 06.45.
  • Rute 421 fra Follo kl 15.30 med passering Lensvik fergekai kl 16.19. Rute 421 venter på ekstraanløpet med rute 805 som ankommer Lensvik fergekai kl 16.20.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører våre reisende.