Ruteendringer fra 3. april 2018

Ruteendringer for rute 420 Sunde-Dyrøy, rute 820 Dyrøy-Sauøy, rute 825 Dyrøy-Øyrekken og rute 860 Garten-Storfosna-Leksa-Værnes fra 3. april. Se de nye rutetabellene her.