Ruteendring fra 8. oktober

Nye rutetabeller for rutene 820 og 825 Dyrøy-Øyrekken fra mandag 8. oktober finner du her.