Godt for deg - godt for miljøet

Fra august 2019 vil AtBs kollektivtrafikk i Stor-Trondheim være klimanøytral. Med det bidrar vi til friskere luft for innbyggerne, bedre bymiljø og et mer klimavennlig busstilbud.  

Ved å velge klimanøytralt drivstoff fremfor konvensjonell diesel og naturgass, reduserer vi de skadelige NOx-utslippene og CO2-utslippene med henholdsvis ca. 60 % og 50 % sammenlignet med i dag.

Bussene vil gå på biogass og biodiesel (HVO). I tillegg vil fire linjer være batterielektriske. ELbussene vil være mellom 12 og 18 meter og ha plass til henholdsvis 60 og 100 passsjerer.  Med det vil AtB og Trondheim etter august 2019 ha flest elbusser i trafikk i Norge.

Slik blir drivstoffteknologien i Stor-Trondheim fra 3. august 2019:

  • Eldrift: 35 busser (12 %)
  • Biogass: 113 busser (39 %)
  • Biodiesel (HVO): 142 busser (49 %)

Fordeler for reisende, miljø og samfunn

Ved å innføre nytt kollektivsystem, blir det

  • enklere og mer effektivt å reise kollektivt i Trondheimsområdet
  • flere reisemuligheter for deg som reiser
  • økt kapasitet og økt antall busser
  • bedre byluft og mindre bilkø
  • et system som er mindre kostbart for samfunnet