Bussene som settes i trafikk

Fra 3. august får Trondheimsomådet blant landets mest moderne bussparker. Nye busser kommer både deg og miljøet til gode. 

Utforming

Alle bussene i Stor-Trondheim vil i 2019 ha den karakteristiske grønne AtB-fargen. Metrobussene har et annet design enn øvrige bybusser, men vil tydelig fremstå som en del av bybusstilbudet.

Den nye bussparken vil ha moderne, gjennomgående interiør i bussene, tillegg til oppdatert teknologi med nye informasjonsskjermer og lys- og lydsignal. I metrobussene har du tilgang til USB-port for mobillading.

Metrobusser

Metrobussene vil være ryggraden i kollektivtilbudet i Trondheimsområdet fra august 2019. 58 metrobusser vil trafikkere tre metrobusslinjer.

Bussene er i underkant av 24 meter lange og har plass til rundt 142 passasjerer. Til sammenligning har dagens leddbusser plass til rundt 97 passasjerer. Det beregnes fire stående per kvadratmeter i angivelser av kapasitet.  

METROBUSS: Dette er metrobussene som vil inngå i det nye kollektivsystemet i Trondheim. 

Metrobussene har rundt 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Bussene er bygd for å tilby en komfortabel reise for både sittende og stående passasjerer. Bussene er romslige, lyse og med store vindusflater, noe som gir god oversikt. Det er plassert rygg- og hofteputer mange steder i bussene og det vil være rikelig med gripestenger og håndtak å holde i. 

På følgende linjer vil det gå metrobusser:

  • Linje 1 Kattem - Heimdal - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim
  • Linje 2 Kattem - Heimdal - Saupstad - sentrum - Lade - Strindheim
  • Linje 3 Hallset - sentrum - Lohove

Det vil være reserverte plasser for passasjerer som har ekstra behov for å sitte. Disse plassene blir godt merket. I metrobussene får man også store, lette tilgjengelige områder for rullestol og barnevogn. Rullestol- og barnevognplasser er plassert langt foran i bussen for god kommunikasjon med sjåfør.

Metrobussene har fire døråpninger med «sliding doors», likt det som brukes på t-bane/metrobaner, for effektiv og trygg av- og påstigning.

Metrobussene er utstyrt med tre store skjermflater for god informasjon til alle reisende, moderne design og gode seteløsninger. Bussene er rikelig utrustet med videoovervåking som øker tryggheten for publikum.

Metrobussene er biodieselhybrider. Det betyr at de driftes av både HVO biodiesel og strøm, og dermed er Co2-nøytrale. 

Elbusser

Trondheim har som teknologihovedstad gjort et kvantesprang i elbuss-satsingen. Fra 3.august 2019 vil 12 prosent av den totale bussparken til AtB være batterielektriske busser, noe som gjør Trondheim til en av byene i Norge med flest elbusser i trafikk.  

Elbussene mellom 12 og 18 meter og har plass til henholdsvis 60 og 100 passasjerer.RASK LADING: Elbussene lades med pantografer i endeholdeplassene. Illustrasjonen viser omtrent hvordan pantografene vil se ut.

På følgende fire linjer vil det gå elbusser:

  • Linje 12 Dragvoll - Strindheim - sentrum - Øya/Marienborg
  • Linje 20 Romolslia - sentrum - Strindheim - Grilstad
  • Linje 25 Hurtigbåtterminalen - sentrum - Singsaker - Strindheim - Vikåsen
  • Linje 40 Tonstad - Flatåsen

Totalt vil det være 36 elbusser som daglig betjener disse fire linjene.

Batteriene på el-bussene vil være plassert på takene. Bussene vil automatisk bli ladet opp i løpet av tre til seks minutter på hver endeholdeplass via såkalte pantografer (se illustrasjon). Dette ligner på samme teknologi som benyttes for trikk og el-tog. I tillegg vil alle bussene ha vedlikeholdslading på depot når de ikke kjører i rute.

Bussene vil være nærmest lydløse i trafikkene. Kundene vil oppleve en komfort lik den man har i dagens bybusser.  

Bybusser

Resten av Trondheim by får moderne bybusser på mellom 10,5 og 18 meter. Bybussene tar mellom 70 og 110 reisende. 

Standarden vil være tilnærmet lik som i dagens bybusser. Nyvinningen er at de største bybussene (fra 11,9 til 18 meter) får en ekstra dørløsning fra det som brukes i dag, det vil si tre eller fire dører.  På den måten vil av- og påstigingen bli tryggere og enklere for de reisende.  

Bybussene skal driftes på biogass og HVO biodiesel.

Forstadsbusser

I resten av Stor-Trondheim (Klæbu, Melhus, Malvik) blir det busser med laventré.

Bussene er mellom 11,9 og 15 meter og tar mellom 60 og 100 passasjerer.

Alle forstadsbusser har setebelter og komforten i bussene er minst like god som de som bussene som brukes i området i dag.

Bussene skal driftes på HVO biodiesel.