nok
Rutestruktur

Ny rutestruktur – nye muligheter

Se kart med oversikt over linjer fra august 2019 (pdf) (med forbehold om endringer).

For å reise kollektivt er hver enkelt avhengig av et markedstilpasset tilbud som gir en effektiv reise, og som tar deg til du skal. Grundige analyser av reisestrømmer og fremtidig byutvikling ligger til grunn for rutestrukturen som vil gjelde fra 2019. Utvikling av infrastruktur, nye boligområder og arbeidsplasser gir nye muligheter.

Metrolinjene danner fundamentet i rutetilbudet med lang åpningstid, høy frekvens, god fremkommelighet, høy regularitet og god komfort. Linjene skal betjene eksisterende og fremtidige målpunkt (bydelssentrum), og være en viktig premiss for byutviklingen.

Kryssende linjer med korresponderende frekvens mot metrolinjene skal bidra til at kundene opplever at bussene går ofte og danner grunnlag for superbussnettverket som ivaretar kundenes ulike reisebehov.

I tillegg vil det være bydelslinjer med høy frekvens som gir mulighet for overgang til superbuss i omstignings- og knutepunkt. Metrolinjene skal primært kjøre i bydelene og unntaksvis kjøre strekninger til/fra Trondheim sentrum. Disse linjene gir også en god mulighet for å reise kollektivt for andre reisemål utenom jobb og studiereiser.

Distriktsnære stamlinjer skal i høytrafikk bringe passasjerer fra nabokommunene til knute- og omstigningspunkt utenfor sentrum og legge til rette for effektive jobb- og studiereiser til Trondheims ulike bydeler. Utenom rush vil disse kjøres til et knutepunkt og ha overgang til metrolinje.

Andre linjer vil dekke behovet for spesielle reisebehov knyttet til bestemte deler av døgnet i tillegg til nattbusslinjer som vil kjøre natt til lørdag og søndag.