Sentrum - Reppe - Vikåsen - Fortunalia

Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D2 - Bakke bru - Innherredsveien - E6 - Fv. 950 - Reppe - Markaplassen - Vikåsen - Sagplassen - Solbakken skole - Osbakken - Fortunalia.

Betjener ikke Munkegata M5.