Sentrum - Othilienborg - Risvollan - Steinan

Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegata M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Strindveien - Torbjørn Bratts vei - Utleirveien - Othilienborgveien - snuplass rute 22 - Othilienborgveien - Utleirveien - Steindalsveien - Edgar B. Schieldrops vei - Risvollveien - Utleirveien - Blakliveien - Steinanveien til holdeplass Gryta.