Sentrum - Nidarvoll - Klæbu - Brannåsen - Sandmoen - Sentrum

Avgangstid fra sentrum: Kl. 02.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Bratsbergveien til Eklesbakken - Klæbu sentrum.

Avgangstid fra Klæbu: Kl. 02.28

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Klæbu sentrum - Sørborgen – Brannåsen – Sandmoen – Tonstadkrysset – Elgeseter gt. – Prinsens gt. – Dronningens gt. D2

Holdeplassene Hallansvingen, Tanemskrysset 1 og Tanemskrysset 2 betjenes ikke lenger, til fordel for den nye holdeplassen Tanemskrysset. Se driftsavvik for mer informasjon