Sentrum - Nidarvoll - Klæbu

Avgangstid: Kl. 02.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Bratsbergveien til Eklesbakken - Klæbu sentrum - Sørborgen - Brannåsen.