Sentrum - Melhus

Avgangstider: Kl. 01.00 og 03.00. 

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P3 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Klett - Melhusvegen - Brekkåsen snuplass.