Sentrum. - Kroppanmarka - Sjetnmarka

Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 01.30, kl. 02.00, kl. 02.30 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegt. M2 - Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Strindveien - Klæbuveien - Bratsbergveien - Fossegrenda - Leirfossveien - Fossestuveien - Østre Rosten - Sjetnhaugan - Alf Godagers veg - Haldor Flatens vei - Lunderhaugen - Lykkmarka.