Important message

How the corona situation affects the public transport.

Go to article

Sentrum - Melhus

Avgangstider: Kl. 01.00 og 03.00. 

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P19 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Klett - Melhusvegen - Brekkåsen snuplass.