Important message

How the corona situation affects the public transport.

Go to article

Sentrum - Kroppanmarka - Sjetnmarka

Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Strindveien- Klæbuveien - Bratsbergveien - Fossegrenda - Leirfossvegen - Fossestuveien - Østre Rosten - Sjetnhaugan - Alf Godagers veg.