Important message

How the corona situation affects the public transport.

Go to article

Sentrum - Kolstad - Heimdal

Avgangstider:  Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Dronningens gate D1 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - E6 - Kolstadveien - Saupstadringen - Søbstadvegen - Heimdal