Important message

How the corona situation affects the public transport.

Go to article

Sentrum - Byneset

Avgangstid: Kl. 02.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gate P19 - Kongens gt. K1 - Ila - Trolla - Klefstadhaugen - Rye skole - Spongdal - Hangersletta - Rye.