Important message

How the corona situation affects the public transport.

Go to article

Sentrum - Buenget

Avgangstider: Kl. 01.00, kl. 02.00 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Kongens gt. K1 - Ilevollen - Byåsvegen - Munkvoll - Selsbakkveien - Selsbakklia - O.J. Aalmos vei.