Ofte stilte spørsmål

 • Du kan se saldoen på ditt t:kort i nettbutikken. Saldoen vil du finne under «Fyll på reisepenger/verdi».

  Vi gjør oppmerksom på at saldo i nettbutikken og faktisk saldo i kortet kan være forskjellig. Dette skyldes at det kan ta noen dager før historikk om billettkjøp og påfylling fra billettmaskinene er oppdatert i nettbutikken

  Saldo vil også komme opp på skjerm i bussen når du benytter kortet.

  I nettbutikken får du informasjon om dato for påfylling og beløpets størrelse.

 • Du må ha et t:kort for å bruke nettbutikken.

  Opprette brukerkonto

  • Registrer deg som bruker og opprett brukerkonto.
  • Du velger brukernavn og passord når brukerkonto opprettes.
  • Bruksbetingelser ved kjøp over internett må godkjennes for å kunne ta løsningen i bruk.

  Kom i gang

  • Logg inn med ditt unike brukernavn og passord.
  • Du kan knytte ett eller flere t:kort til brukerkontoen din.
  • Gi hvert t:kort et unikt navn slik at du enkelt vet hvilket du skal fylle på.

  Fylle på t:kort

  • Velg hvilket t:kort produktet skal legges inn i.
  • Kjøp reiseprodukt eller fyll på reisepenger.
  • Du kan også legge til produktet autoreise verdi i nettbutikken. Husk at produktet autoreise bare skal legges til ditt t:kort én gang. Du må deretter fylle på verdi (reisepenger) for at det skal bli gyldig.
  • Autoreise verdi kan legges til i nettbutikken, eller på bussene (gjelder ikke i Trondheim).
  • Kjøpte produkter eller påfylling lastes inn i ditt t:kort når kortet registreres på kortleseren om bord.
  • NB! Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser "Ditt kjøp er fullført". Dersom dette ikke skjer vil kjøpet mest sannsynlig ikke være registrert i nettbutikken. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført hos din bank, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Dette vil bli frigitt etter noen dager i henhold til bankens rutiner.
 • Kort som er sperret kan ikke fylles på i nettbutikken. Sjekk at t:kortnummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken.

  • Hvis det ikke er samme kortnummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort.
  • Hvis det er samme kortnummer kan du ta kontakt med AtB Kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
 • Du kan sjekke status på ditt kjøp i nettbutikken.

  • Logg inn og gå til «Siste aktivitet».
  • Trykk «+»-tegnet på høyresiden på det aktuelle kjøpet.
  • Under kolonnen «Leveransestatus» ser du status på ditt kjøp.
   • «Venter på distribusjon til billettmaskin» betyr at kjøpet er på vei til t:kortet ditt, men at kortet ikke kan brukes om bord enda.
   • «Distribusjon til billettmaskin pågår» betyr at kjøpet har gått gjennom korrekt og er klart til å brukes om bord. Hvis kortet ikke fungerte kan du dobbeltsjekke at kortnummeret på kortet ditt stemmer med det som er registrert på kjøpet. Hvis det er samme kortnummer kan du prøve kortet på en ny buss/båt. Hvis det ikke er samme kortnummer kan du ta kontakt med AtB Kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning.
   •  «Betaling feilet – ordre ikke utført» betyr at kjøpet ikke er fullført og må gjøres på nytt. Av og til vi banken reservere beløpet og det kan se ut som et trekk i kontooversikten, men dette frigis igjen innen kort tid.

  Merk også at hvis du har kjøpt en periode mens du allerede har en aktiv periode vil den nye perioden ligge på vent til den gamle er oppbrukt.