Sentrum - Nidarvoll - Klæbu

Avgangstid fra sentrum: Kl. 02.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Prinsens gt. P3 - Elgeseter gt. - Holtermannsvei - Bratsbergveien til Eklesbakken - Klæbu sentrum.

Avgangstid fra Klæbu: Kl. 02.28