Sentrum - Moholt - Brøset

Avgangstider: Kl. 01.00,  kl. 01.30, kl. 02.00, kl. 02.30 og kl. 03.00

Betjener holdeplasser på følgende strekning: Munkegata M2 - Prinsen gt. P1 - Elgeseter gt. - Gløshaugen - Dybdahlsv. - Jonsvannsv. - Brøsetv. - Bromstadveien